Nowa Strona – Nowa Jakość

Spełnia ona wszystkie wymagania W3C oraz przeszła pozytywnie Audyt SEO. Prowadzona przez nas polityka zapewniać będzie klientom strony internetowe które będą wspierały najnowsze rozwiązania, a tym samym były pozytywnie odbierane przez nowoczesne wyszukiwarki.

Obecnie zakończyliśmy pracę nad nową wersją strony.