Strona CMS zgodna z RODO – Joomla 3.9

Zgodność stron internetowych z obowiązującym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (GDPR) jest od ostatnich miesięcy piorytetem w tworzeniu stron internetowych zgodnych z wytycznymi RODO.

Pełna zgodność prawna strony internetowej możliwa jest jednak jeżeli wszystkie jej elementy są do tego przystosowane, zarówno front-end jak i back-end, i tutaj dzisiaj otrzymujemy zupełnie nowe narzędzie do zachowania pełnej zgodności z wytycznymi czyli system CMS Joomla w wersji 3.9.

Joomla 3.9 Strony CMS GDPR

Prace nad tą wersją systemu CMS trwały od momentu wprowadzenia w życie przedmiotowej dyrektywy UE, i do chwili obecnej były rozwiązywane doraźnymi sposobami tj. ręczne modyfikacje czy też dodatki które miały przystosować naszą stronę do pełnej zgodności z RODO, jednak właśnie dziś otrzymaliśmy CMS Joomla 3.9 która jest w pełni zgodna z wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Nowości w zaresie prywatności

  • Nowe API dla programistów budujących rozszeżenia, które umożliwia raportowanie dot. zebranych danych i ich wyświetlanie.
  • Rozszeżono obsługę urzytkowników poprzez rejestowanie ich działań, oraz zgód które wyrazili, przechowywanie tych danych oraz zarządzania czasem ich przechowywania.
  • Funkcje informacyjne związane z uprawnieniami użytkowników:
    • Śledzenie statusu żądania
    • Umożliwienie użytkownikom dostęp do danych na ich temat.


Można zatem powiedzieć iż nowa Joomla jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańcow Europy, w zakresie ochrony danych osobowych.